Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Oferta współpracy w konsorcjach


Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, bezpieczeństwo pożarowe, bezpieczeństwo pracy, statek, ocena ekspercka, siłownia okrętowa, pożar, zabezpieczenia przeciwpożarowe


Zasoby indywidualne
Potencjał badawczy

·       wiedza z dziedziny bezpieczeństwa pożarowego na statkach oraz bezpieczeństwa pracy w sektorze morskim


·       unikalność prowadzonych od kilkunastu lat interdyscyplinarnych badań uwzględniających zagrożenia techniczne i czynniki behawioralne w aspekcie poprawy bezpieczeństwa (KIBiE, WTMIT, ZUT)


Doświadczenie eksperckie i w programach KE

·       kilkuletnie doświadczenie eksperckie w ocenie wniosków krajowych (NCBiR) i europejskich (KE) oraz innych agencji


·       udział w 5PR KE SAFERELNET


Organizacje międzynarodowe

·       udział w pracach IMO: sekcja specjalistyczna Statkowych Systemów i Wyposażenia (SSE) przy PRS


Zasoby ludzkie

·       kontakty z załogami statków w celu weryfikacji potrzeb, przydatności i wyników badań


Infrastruktura badawcza jednostki

·       Laboratorium Badań Cech Pożarowych Materiałów WTMiT ZUT