Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie


  • Komisja ds. Jakości Kształcenia WTMiT (przewodnicząca)
  • Komisja programowa kierunku studiów oceanotechnika (wiceprzewodnicząca)
  • Komisja programowa kierunku studiów inżynieria bezpieczeństwa
  • Uczelniana Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla studentów ZUT
  • Wydziałowy koordynator ds. profilaktyki uzależnień
  • Opiekun naukowy Studenckiego Koła Naukowego "Strefa Zero"