• Krystosik-Gromadzińska A. 2022, During and After COVID-19: Seafarers Onboard, w: Handbook of Research on the Future of the Maritime Industry, Hershey, IGI Global, (ISBN: 9781799890416), p. 377-399. https://www.igi-global.com/gateway/book/275428
  • Krystosik-Gromadzińska A. 2022, Bezpieczeństwo pracy marynarzy podczas pandemii Covid-19, w : Kultura bezpieczeństwa- dobre praktyki BHP pod redakcją Macieja Puchała. Wydawca: Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach. ISBN: 978-83-61378-72-3.; s. 51-74, Katowice 2021. https://wszop.edu.pl/wp-content/uploads/2022/03/MONOGRAFIA_2021_PO_KOREKCIE_03.pdf
  • Krystosik-Gromadzińska A., 2016, Bezpieczeństwo pożarowe siłowni-  rozprzestrzenianie pożaru, monografia: Wybrane problemy eksploatacji siłowni okrętowych, ISBN 978-83-64434-11-2, Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, Szczecin 2016, p. 145-159
  • Krystosik-Gromadzińska A, 2016, Bezpieczeństwo załóg statków morskich w obliczu współczesnej przestępczości zorganizowanej. Monografia: Inżynieria Bezpieczeństwa a Zagrożenia Cywilizacyjne. Zagrożenia CBRNE, ed. A.Gil, U. Nowacka i J. Kołdej. p 45-63. Częstochowa
  • Krystosik-Gromadzińska A., 2015, Analiza ergonomiczna stanowiska pracy – operator siłowni okrętowej, monografia: Bezpieczeństwo pracy: środowisko, zarządzanie, vol.1, ed. Danuta Zwolińska, Katowice: Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy, 2015, p. 129-140
  • Krystosik-Gromadzińska A., Grubicka J, Rogowski K., 2015, Symulator HOMAR OPA jako narzędzie służące do szkolenia załóg jednostek pływających MW w zakresie ochrony przeciwawaryjnej, Monografia: Podmioty, środowiska i obszary edukacyjne: wyzwania i zagrożenia połowy XXI wieku, vol. 3, ed. N. Starik, T.Węglarz, Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2015, p. 333-349
  • Krystosik-Gromadzińska A., 2014, Nowoczesne techniki i środki w ratownictwie morskim Monografia: Inżynieria bezpieczeństwa a zagrożenia cywilizacyjne -Zmienność zagrożeń a innowacje w ratownictwie, ed. A.Gil, U. Nowackia, M. Chmiel, Częstochowa: Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej,  p. 87-113
  • Krystosik- Gromadzińska A., 2007, Dyslokacja obiektów ryzyka jako metoda zmniejszenia zagrożenia pożarem na statku, rozprawa doktorska Politechnika Szczecińska.
  • Krystosik A., 2002, Zastosowanie dyslokacji przestrzennej do ograniczenia możliwości rozprzestrzeniania się pożaru na statku, VI Konferencja Okrętownictwo i Oceanotechnika, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, p.177-184, Szczecin
  • Krystosik A., 2001, The dislocation of superstructure, engine room and it’s casing as a method of fire protection of the ship. Safety at Sea: 1st Summer School,  in  Safety at Sea. ed. Szantyr J., Gerigk M., Technical Universty of Gdańsk, Gdańsk