• Krystosik-Gromadzińska A.:, 2021, The use of drones in the maritime sector – areas and benefits, Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, 67(139), https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/2676
 • Krystosik-Gromadzińska A ., 2020 Safety culture as an important factor of an engine room’s fire safety, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, ISSN: 1733-8670, EISSN: 2392-0378, 62 (134), p. 99-107
 • Zenczak W., Krystosik-Gromadzińska A., 2020 Preliminary analysis of the use of solid biofuels in a ship’s power system, Polish Maritime Research 12/2020; 27(4(108)), p. 67-79
 • Krystosik-Gromadzińska A., 2019, Affordable Hybrid Thermography for Merchant Vessel Engine Room Fire Safety. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w   Szczecinie, ISSN: 1733-8670, EISSN: 2392-0378, 57 (129), p. 21-26
 • Krystosik- Gromadzinska A., 2019, Bezpieczeństwo pracy na statkach żeglugi śródlądowej - stan faktyczny i prawny oraz uwagi de lege ferenda, Bezpieczeństwo pracy - Nauka i praktyka, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, 2019, ISSN:0137-7043, 574(7), p. 8-11
 • Krystosik-Gromadzińska A., Zenczak W., 2019, Improvements to a fire safety management system, Polish Maritime Research 12/2019; 26(4(104)), p. 117-123
 • Krystosik-Gromadzińska A. Ubowska A., 2019, Specjalistyczne szkolenia mechaników okrętowych jednostek pływających branży offshore, Journal of Polish CIMEEAC, ISSN: 1231-3998, Vol. 14, no: 1,p. 117-125
 • Krystosik-Gromadzińska A., 2018, Ergonomic assessment of selected work stations on a merchant ship, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), Taylor&Francis, vol 24, 2018, Issue 1, p. 91-99
 • Adamkiewicz A., Krystosik-Gromadzińska A., 2018, Modelling Safety culture among crews of seafaring vessels, Multidisciplinary Aspects of Production Engineering – MAPE vol. 1, iss. X, 2018, (EISSN: 2545-2843, 1 (1), p. 95-101, New Trends in Production Engineering
 • Krystosik-Gromadzińska A., 2018, Poprawa bezpieczeństwa i komfortu pracy podczas eksploatacji i remontów siłowni okrętowej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, ISSN: 1644-1818, No: 108, p: 81-91.
 • Krystosik-Gromadzińska A., 2018, Analiza problemów bezpieczeństwa pożarowego siłowni statków handlowych, Zeszyty Naukowe SGSP (ISSN: 0239-5223, 65 (2) (1), p.162-186
 • Krystosik-Gromadzińska A., 2016, Engine room fire safety, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie. nr 47 (119) /2016, p. 29-35.
 • Krystosik-Gromadzińska A., 2016, Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa w Polsce na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat i dziś, Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza,: BiTP Vol. 42 Issue 2, 2016, p. 209–218
 • Krystosik-Gromadzińska A., 2015, Bezpieczeństwo i ergonomia pracy na statku, Logistyka, 3 (2015), p. 1035-1041
 • Krystosik-Gromadzińska A., Rogowski K., 2015, The use of the HOMAR OPA simulator in Navy training , General and Professional Education, nr 4/2015
 • Krystosik-Gromadzińska A., 2015, Wybrane aspekty bezpieczeństwa w transporcie morskim, Logistyka 3 (2015), p. 2602-2611
 • Krystosik-Gromadzińska A., Rogowski K., 2012, The HOMAR OPA Simulator as a training tool for Professional petty officers and semen trainings in the subject of firefighting and water defence, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej nr 29 (2012), p. 95-101
 • Krystosik-Gromadzińska A., 2011, Ship exploitation and rules connected with sulphur limits restrictions, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie Nr 28 (2011), p. 73-77
 • Charlier R., Finkl Ch, Krystosik-Gromadzińska A., 2012, Throw it overboard: a commentary on coastal pollution and bioremediation, Journal of Coastal Research Vol. 28, iss. 4 (2012), p. 881-890
 • Krystosik-Gromadzińska A., 2010, Contributions of the Polish members of the Belgica team w Charlier R:. Philatelic Panorama of Some Belgian Antarctic Marine Contributions, 19th-21st Centuries: From Belgica to Princess Elisabeth, Journal of Coastal Research vol 26 No 2 (2010),p . 374-375
 • Krystosik-Gromadzińska A., 2010, Dislocation of objects on a ship as a method of  fire protection, Archivum Combustionis Vol. 30 No 4 (2010), p. 427-434