Krystosik-Gromadzińska A., 2020,  Wybrane problemy kształtowania bezpieczeństwa pożarowego siłowni okrętowej, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, ISBN 978-83-7663-306-0https://oa.zut.edu.pl/bitstream/handle/20.500.12539/763/Krystosik_Gromadzi%c5%84ska_Wybrane%20problemy%20kszta%c5%82towania%20bezpiecze%c5%84stwa%20po%c5%bcarowego_repozytorium.pdf?sequence=1&isAllowed=y