• Ocena poziomu bezpieczeństwa pożarowego wybranego statku
 • Projekt zabezpieczeń konstrukcyjnych przeciwpożarowych na statku pasażerskim
 • Projekt instalacji gaśniczej z wykorzystaniem środka Novec1230 do obrony siłowni okrętowej na statku handlowym
 • Projekt instalacji gaśniczej na pianę mechaniczną ciężką do obrony pokładu ładunkowego zbiornikowca
 • Projekt technicznego zabezpieczenia statku przeciwko działaniom zorganizowanej przestępczości na morzu
 • Diagnoza ergonomiczna wybranych stanowisk pracy na statku
 • Projekt ergonomicznego stanowiska pracy w siłowni okrętowej
 • Koncepcja obsługi platformy firmy LOTOS Petrobaltic ze złoża B3 przez wybrane statki offshore
 • Wybrane scenariusze wypadków w transporcie drogowym na obszarze województwa zachodniopomorskiego w kontekście działań prowadzonych przez Państwową Straż Pożarną
 • Ocena bezpieczeństwa transportu drogowego LNG cysternami samochodowymi z terminala LNG w Świnoujściu do potencjalnych odbiorców
 • Analiza możliwości zastosowania dronów w celu zwiększenia bezpieczeństwa i skuteczności inspekcji prowadzonych na statkach przez towarzystwa klasyfikacyjne
 • Projekt zabezpieczenia przeciwpożarowego pomieszczenia siłowni statku handlowego stałą instalacją gaśniczą Unitor 1230
 • Analiza możliwości zabezpieczeń technicznych transportu paliw płynnych cysternami drogowymi
 • Projekt wstępny rozmieszczenia środków ratunkowych i ratowniczych na statku towarowym
 • Koncepcja projektu inteligentnego domu - kompleksowe rozwiązania technicznych systemów gwarantujących bezpieczeństwo i komfort użytkowania
 • Projekt wstępny technicznych systemów zabezpieczeń stacji paliw
 • Projekt wstępny zabezpieczeń konstrukcyjnych przeciwpożarowych na wybranym statku pasażerskim
 • Logistyka działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w rejonach zagrożonych przestępczością zorganizowaną na morzu
 • Ocena zagrożenia pożarowego podczas składowania oraz prac przeładunkowych zrębków drewna na terenie portu w Szczecinie
 • Analiza bezpieczeństwa pożarowego ludności wiejskiej dla wybranych zagrożeń pożarowych
 • Projekt wstępny technicznych zabezpieczeń oraz organizacji ewakuacji biurowca
 • Organizacja systemów ratownictwa na obszarze powiatu białogardzkiego
 • Projekt wstępny technicznych systemów zabezpieczeń oraz organizacji ewakuacji stadionu piłkarskiego
 • Zabezpieczenia przeciwpożarowe Muzeum Narodowego w Szczecinie
 • Analiza problemów bezpieczeństwa pożarowego kompleksów leśnych na obszarze gminy Tychowo
 • Organizacja systemów ratownictwa w KSRG na obszarze powiatu kamieńskiego
 • Projekt wstępny technicznych systemów zabezpieczeń i organizacji budynku produkcyjno- magazynowo-biurowego
 • Organizacja systemów bezpieczeństwa w zdarzeniach masowych na terenie powiatu goleniowskieg
 • Model symulacji rozprzestrzeniania się pożaru z analizą rozchodzenia się dymu w hali magazynowej z wykorzystaniem programu Pyrosim
 • Ocena poziomu bezpieczeństwa terenów zlokalizowanych wokół terminala LNG w Świnoujściu
 • Projekt wstępny zabezpieczeń przeciwpożarowych w zakładzie stolarskim Art.-Rom
 • Współpraca służb KSRG na terenie powiatu gryfickiego
 • Projekt systemu alarmowania pożarowego i oddymiania obiektu biurowego przy alei Niepodległości w Szczecinie
 • Projekt współpracy polskich i portugalskich służb ratowniczych podczas klęsk żywiołowych
 • Analiza postępowania Państwowej Straży Pożarnej oraz innych służb ratowniczych podczas wybranego scenariusza wypadku drogowego
 • Logistyka transportu ładunków niebezpiecznych na wybranej trasie
 • Analiza możliwości wykorzystania źródeł energii odnawialnej
 • na potrzeby wybranego obiektu logistycznego
 • Analiza porównawcza logistyki transportu śródlądowego i drogowego
 • na wybranych przykładach
 • Organizacja transportu gazu ziemnego z terminala w Świnoujściu
 • Analiza negatywnych skutków elektromobilności