• Ekspert Komisji Europejskiej, Innovation and Networks Executive Agency oraz Research Executive Agency
 • Ekspert cypryjskiej agencji Research Promotion Foundation
 • Ekspert Science Fund of the Republic of Serbia
 • Ekspert Research Council of Lithuania
 • Kandydat na eksperta The Malta Council for Science and Technology
 • Ekspert Polskiej Sekcji ds. Statkowych Systemów i Wyposażenia (SSE) IMO przy Polskim Rejestrze Statków.
 • Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR)
 • Ekspert Państwowej Inspekcji Pracy
 • Ekspert Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Szczecinie
 • Ekspert Cambridge Publisher
 • Ekspert Komisji Dochodzenia Popożarowego po pożarze statku m/v Green Klipper powołanej przez Morską Stocznię Remontową Gryfia S.A.
 • Ekspert w Smart Lab. w „Jednostki pływające zaawansowane technicznie i technologicznie. Technologie dla transportu i logistyki morskiej i śródlądowej"